home contact link-uri Română Engleză
sigla

2018

 

Buget local-rectificare 18.12.2018

Buget local-rectificare 07.12.2018

Buget local-rectificare 20.11.2018

ISJ Rectificare buget 07.11.2018

ISJ Rectificare buget 01.11.2018

Buget local rectificat 16.10.2018

Buget de stat-rectificat 05.10.2018

Buget local rectificat 14.09.2018

Buget local rectificat 06.08.2018

Buget local rectificat 02.07.2018

Buget stat rectificat 13.06.2018

MEN-rectificare 05.04.2018

Buget local-rectificat 23.04.2018

Buget de stat 2018

Buget local 2018

Buget local 2018-initial


2017Rectificare buget local 19.12.2017

Buget local rectificare 28.11.2017

Buget local rectificare 16.11.2017

Buget local rectificare 20.10.2017

Buget stat rectificare 29.09.2017

Buget local initial 2017

Buget local rectificare 14.07.2017

Buget local rectificare 29.08.2017

Buget stat 2017

Buget venituri 2017

 
 
 

© copyright 2010